O ŽIVOTě 90

Nezisková organizace Život 90 byla založena v roce 1990 Janem Lormanem a Blankou Lormanovou s cílem umožnit seniorům žít plnohodnotný život tam, kde to mají rádi – doma

ŽIVOT 90 od roku 1995 provozuje v centru Prahy komunitní centrum pro seniory a jejich blízké. Poskytuje své služby 365 dnů v roce, 24 hodin denně. Klienti zde mohou zdarma navštívit informační a poradenské centrum, centrum denních služeb s Akademií seniorů.

Organizace zdarma poskytuje také telefonickou krizovou pomoc – linku důvěry Senior telefon 800 157 157. Tato linka poskytuje nepřetržitou a bezplatnou pomoc seniorům v krizových situacích, když se cítí sami nebo když se setkají s domácím násilí.

Více než dvacet let Život 90 také poskytuje tísňovou péči. Tato služba pomocí distanční hlasové a elektronické komunikace dohlíží na klienta v jeho bytě po celých 24 hodin, 7 dnů v týdnu s dostupností i v odlehlých koutech regionů ČR.

Pečovatelská služba Života 90 je určena seniorům, kteří potřebují pomoc ve vlastní domácnosti.

Organizace dále nabízí Odlehčovací centrum ve formátu rodinného pracoviště s devíti lůžky, které je určeno seniorům, o něž se stará rodina. Tuto povinnost za ně dočasně až na tři měsíce centrum přebírá a umožňuje tak členům rodiny absolvovat například dovolenou či vlastní léčení v nemocnici.

Aktivní senioři se také mohou stát součástí některého z dobrovolnických programů nebo se přijít pobavit do Divadla U Valšů, které se se svým bezbariérovým sálem nachází v přízemí komunitního centra.

Více informací o nabízených aktivitách a službách můžete získat zde: www.zivot90.cz.

Proklik na Zpravodaj Života 90: