O NÁS

SENIOŘI  aneb  GENERACE 50 PLUS.

 Účelem oddělení není trávení společného času na setkáních stejné věkové kategorie.  Chtěli  bychom podporovat porozumění mezi všemi generacemi  jak v rodinách, tak ve společnosti. Vzhledem ke změnám  životního stylu společnosti, která je silně ovlivněna  technickými vymoženostmi působícími již na  malé děti, dochází k odosobnění a ochladnutí mezilidských vztahů.

„Máme více času“ dívat se kolem sebe, vnímat a naslouchat druhým. I přes množství nashromážděných informací a našich zkušeností  je „nikdo nepotřebuje“, protože  „všechno potřebné je možné nalézt na internetu“. Vládne přesvědčení, že  technice rozumí hlavně mladí lidé, takže tím získávají důležitý náskok před ostatními.

Na druhou stranu je všude plno  návodů, jak nejlépe pochopit potřeby dětí a mladých lidí.  Uznává se, že potřebují projevy lásky a prostředí, které je plně přijímá. Ovšem, toto nemůže chladná  technika dát a nahradit druhého člověka.

Na štěstí stále platí, že jsou  potřeby, které mají všechny lidské bytosti bez ohledu na věk. Mezi ně patří umění  vcítit se do druhého člověka. Je to jediná cesta, jak propojit světy všech generací.

Zvláště v mládí si nepřipouštíme, že pocity nestárnou. Radost je radostí v každém věku, podobně jako smutek je pro všechny smutkem. Jen v průběhu let se mění významy, které přikládáme různým událostem.

Ano, stále toužíme, aby nás druzí přijímali s naší radostí i naším smutkem. Chceme se snažit o totéž vůči druhým a chceme si v tom vzájemně pomáhat. Není to proto, že „máme více času“, ale měli jsme více času to  pochopit, poučit se  a uznat, že stojí za to  každý den takto žít, bez ohledu na to, zda to druzí vidí jinak.

Vítejte ve světě těch, co se učí nejen být trpělivějšími než bývali dříve. Také se učíme radovat i tam, kde jsme se dříve neradovali. Zkuste nahlédnout, věříme, že si budeme stále více rozumět. Společně se můžeme učit být více zodpovědní za kvalitu svého života a svého okolí.

Filipenským 4,4-8 Radujte se a důvěřujte Pánu, radujte se zas a znovu. Ke všem buďte shovívaví a laskaví! Myslete na brzký Kristův návrat! Ničím se příliš netrapte, všechno svěřte v modlitbě Bohu, své prosby i díky za jejich vyslyšení. Uvidíte, že vás Bůh naplní klidem, jaký si nedovedete ani představit. Stačí jen důvěřovat Ježíši Kristu. Než skončím, bratři, rád bych vám položil na srdce ještě jedno: „Podporujte všechno co je pravdivé, dobré a správné, čisté, milé a chvályhodné, co má dobrou pověst a pokládá se za ctnost“.