• Nezařazené

Nový občanský rok 2016

stažený souborMilí členové a sympatizanti GENERACE 50 PLUS. Před námi je 10. ročník našeho setkávání. Prožili jsme hodně hezkých chvil. V životě byli také chvilky krušné, na které se raději mnoho nevzpomíná. Jsou součástí našeho života a mnohdy nás posunuly v našem vnímání a pochopení složitosti života. Je hodně věcí, které si můžeme přát, ačkoliv víme, že zůstane jen u přání…

            Je také hodně věcí, které si můžeme přát a na ně se těšit, protože nám je zaslíbil Bůh. Mnohé můžeme prožít v nastávajícím roce. Právě to dobré si chceme na našich setkáních připomínat. Dostali jsme z Boží milosti hodně a máme proč být vděční.

            Do každodenního života přejeme vědomí Boží blízkosti. Víme, že Bůh o nás ví i ve chvílích, kdy se cítíme osamocení. Nikdo neprožil větší nepochopení než Ježíš Kristus, i proto nám rozumí.

Přejeme dobré zdraví, abychom se mohli sejít. Těm, kteří z jakéhokoliv důvodu s námi nebudou, chceme slíbit, že se za ně budeme modlit. Přejeme nám všem, abychom prožili inspirující setkání s Bohem i lidmi.

 Na každý den v roce 2016 přejeme Boží pokoj, vědomí Boží milosti a touhy být s námi. Přijměme Boží požehnání, žijme jej, ať můžeme být užiteční Božímu jménu a svému okolí.

                                                                                                              Alžběta a  Miroslav  Starý

Slovo na cestu: Jozue 1,5 – 9 Po celou dobu tvého života nebude nikdo schopen tě porazit. Jako jsem byl s Mojžíšem, právě tak budu i s tebou. Nikdy tě nezklamu ani neopustím. Buď silný a odvážný, vždyť jsem ti stále po boku. Opravdu, jen buď silný a nebojácný! Naslouchej mému hlasu v zákoně a v učení, které jsem dal zapsat Mojžíšovi.

Jestli budeš dbát na to, aby se moje slova plně projevila ve tvém jednání, zaručuji ti zdar v životě. Nebude to však zdar podle kritérií tohoto světa. Neustále obracej pozornost lidu k Mojžíšově knize zákona a také ty sám si zamiluj její každodenní čtení – a čti ji nahlas!

Jestliže nebudeš povrchní, hluboce tě ovlivní a budeš jednat rozumně. Bez toho to nepůjde. Pamatuj, že jsem ti přikázal, abys byl smělý a pevný! Budeš-li si tak počínat s plnou odpovědností a vědomím, opustí tě strach a obavy. Jinak tě starosti přerostou jako plevel, který se množí i bez tvého přičinění. Já jsem tvůj Pán a Bůh a kamkoliv půjdeš, budu ti vždy po boku.“

Mohlo by se vám líbit...