• Nezařazené

Ozvěny z Poděbrad 2015

Lázeňský hotel Libuše

Pobyt v lázních, které mají prospět po tělesné stránce hlavně našemu srdci, se určitě vydařil. Měli jsme  krásné, letní počasí, již  neprobíhala letošní nesnesitelná vedra. Procházky nejen podle Labe  byly osvěžující. V udržovaném prostředí lázeňských parků lze v sedě a rozhovorech  trávit smysluplně  čas. Najdou se  ti, kterým je město malé a tak vyráží na kolech do okolí.

Počasí mohlo umocnit dojmy, nebylo tím nejdůležitějším. Vzhledem k 90 účastníkům záleží na každém, jak využije možnosti  seznámení s ostatními. Naplnili jsme kapacitu hotelu Libuše, přesto nám nestačil. Třetina z nás byla v Zimních lázních.

Procedury jsme absolvovali v poklidu, bez velkého běhání, objekty lázní byli přes cestu z našich hotelů.  Když přišel hlad, s potěšením jsme konstatovali, že kvalita stravy a její množství udělalo  největší posun k dobrému.

V prostoru jídelny hotelu Libuše jsme každý den ráno měli i duchovní pokrm. Ranní zamyšlení  vedl br. Jan Muráň. V týdnu jsme byli vděční za prostory našeho místního sboru, kde jsme  prožívali večery s br. Fredericem Durbantem, hostem z Francie – Téma o Duchu svatém a jeho působení. Bylo co k přemýšlení:  jak  poznané biblické pravdy přijmout a nebát se změny v životě. Pro některé se díky překladu zdál tento čas  delším a  chybělo jim více času ke sdílení. Přesto se značná část scházela hodinu před sejitím k nácviku společných sborových písní.

V sobotu jsme byli hosty poprvé ve sboru Církve bratrské. Program jako vždy  připravený, včetně překvapení, bylo cítit Boží přiznání. Ukončení bohoslužby umocnil zvuk trubky  br. Edy Heczka. Připomněla nám, jak má znít poselství  v každé době . Většina konstatovala, že se v prostoru vzájemně dobře vnímali, vice než tomu bylo dříve ve sboru Českobratrské církve evangelické. Kvůli dobré poloze za vlakovým nádražím a možnosti  parkování, to zde zkusíme opět využít.

 Shodli jsme se, že příjezd  v neděli by zklidnil  atmosféru začátku sejití. Proto jsme na příští rok o jeden den pobyt prodloužili. Sejdeme se v termínu 18-24.9.2016, tedy o týden později. Všem, kterým jsme  letos nemohli  vyhovět  a již se nevešli, oznamujeme předem, že  přislíbil účast br. Karel Strouhal. Mnozí z účastníků vyjádřili přání se opět po roce shledat. Je to  k uvažování  také pro ty, kdo s námi ještě nebyli… Závěrem připomínám  verše z knihy přísloví, které byly motem našich setkání v roce 2015:

Přísloví 3,7.8 Nehledej jenom svoji moudrost, ale žij v uctivé bázni před Hospodinem a odmítej všechno zlé. To přinese tvému tělu zdraví a osvěžení tvým kostem.

                                                                                                           Za účastníky:  Miroslav Starý

 

Mohlo by se vám líbit...