AKTUÁLNĚ Blog

Plánované akce GENERACE 50 PLUS v roce 2020

406 Jsou pro vás připraveny 2 pobyty od neděle do neděle. Součástí každodennínabídky v programech je duchovní náplň. Chceme udělat mnohé pro svétělesné zdraví a čas trávit ve společenství lidí, kteří hledají odpovědi na životníotázky...

Zhodnocení pobytu v Luhačovicích 2019

488 V týdnu od 1-8. září 2019 jsme absolvovali pobyt v Luhačovicích pod hlavičkou GENERACE 50 PLUS. Všichni účastníci přijeli proto, že vnímají potřebu společenství jak s lidmi, tak na duchovní rovině s Bohem. Bratr Zelenka...

Poděkování ASI za podporu GENERACE 50 PLUS

742 Jsme vděční za sponzorskou pomoc sdružení křesťanských podnikatelů ASI k financování akcí Generace 50 plus, což nám umožnilo mimo jiné zakoupení technických prostředků k zajištění našich akcí. Povinnost podat zprávu o naší činnosti ve stručném...